Máme 20 rokov !

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave oslavuje 20 rokov od dňa svojho otvorenia

Compressed file

31. januára 2001 vedúci diplomatických oddelení Ruska a Slovenska slávnostne sprístupnili  v Bratislave Ruské centrum vedy a kultúry. Ruská strana označila vznik tejto inštitúcie za dôležitú udalosť, ktorá otvára nové perspektívy v oblasti humanitárnej spolupráce medzi oboma krajinami a u všetkých prítomných zarezonovala aj pripomienka slovenského osvietenca Ľudovíta Štúra, ktorý vždy volal po duchovnom zblížení Slovákov a Rusov. 

Riaditeľka Ruského centra pre medzinárodnú vedeckú a kultúrnu spoluprácu pri vláde Ruskej federácie, prvá žena-kozmonautka na svete, Valentina Tereškovová, vyjadrila presvedčenie, že Centrum bude oboznamovať obyvateľov Slovenska s mnohonárodnou ruskou kultúrou, s úspechmi dosiahnutými v oblasti vedy a umenia. Podpora vzájomného a pokrokového intelektuálneho obohacovania sa a rozvoj humanitárnej výmeny medzi obomi bratskými slovanskými národmi, ochrana bohatého duchovného a historického dedičstva, ako aj prehlbovanie ľudsky teplých vzťahov medzi Rusmi a Slovákmi, to je len niekoľko z hlavných úloh, ktoré sú v náplni poslania Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Dvadsať rokov nie je až taký dlhý čas, avšak činnosť zastupiteľského úradu za všetky tie roky vždy pomáhala spájať úprimných priateľov oboch krajín, pomohla zachovať a rozšírovať najlepšie tradície obojstranných humanitárnych vzťahov. Aj v súčasnosti RCVK citlivo reaguje a čelí výzvam dnešnej zložitej doby, zohráva kľúčovú úlohu v popularizácii ruského jazyka a kultúry národov Ruskej federácie na Slovensku, poskytuje všetkým rozsiahle informácie o živote moderného Ruska, jeho vedeckých a kultúrnych úspechoch, ako aj o možnostiach štúdia na ruských univerzitách.

Už dve desaťročia je RCVK  jedným z najobľúbenejších miest stretnutí a komunikácie pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o Rusko, ruský jazyk a kultúru. Táto inštitúcia je súčasťou Ruska a je tu i pre svojich krajanov. Je to miesto, kde  organizujú stretnutia, prezentácie, konferencie. RCVK sa nachádza v centre hlavného mesta Slovenska, na adrese: ul. Fraňa Kráľa, č.2.

Práca vedenia a kolektívu pracovníkov RCVK sa vždy vyznačovala solidaritou a snahou dosiahnuť výborné výsledky pri rozširovaní humanitárnych a vedeckých väzieb medzi Ruskom a Slovenskom, ako aj pri zvyšovaní záujmu slovenskej mládeže o výučbu ruského jazyka.

RCVK bude vo svojej činnosti nepochybne neustále naberať na obrátkach a  tvorivo rozvíjať humanitárnu spoluprácu medzi Ruskom a Slovenskom, založenú na spoločnej historickej pamäti, slovanských tradíciách, silných kultúrnych väzbách a jazykovej príbuznosti.

Sme radi, že každý rok rastie počet partnerov a spolupracovníkov Ruského centra vedy a kultúry. Dvere našej kultúrno-vedeckej inštúcie sú vždy otvorené pre nových priateľov!