Otvorenie výstavy Najväčšie mená ruského baletu v Bratislave

Compressed file

V Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave sa 21 júna konalo otvorenie fotografickej výstavy pod názvom Najväčšie mená ruského baletu, ktorú slovenskej verejnosti predstavila Ruská štátna knižnica umení. Výstava je venovaná ruskému baletu a jeho histórii a koná sa pri príležitosti 200. výročia narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu.

Treba podotknúť, že výstava má v Bratislave premiéru. Jej dušou a jedným z jej tvorcov je riaditeľka Ruskej štátnej knižnice umení pani Ada Kolganovová, ktorá vo svojom prejave porozprávala o histórii knižnice a o procese vzniku výstavy.

Významné miesto v expozícii majú vzácne fotografie najzvučnejších mien ruského baletu, jeho „zlatej éry“. Nájdeme tu fotografie vynikajúcich balerín, ako napr. A. Pavlovová, T. Karsavinová, G. Ulanovová, M. Plisecká v legendárnych scénických záberoch. V nich je vyjadrená samotná duša tanca, charakter pohybu a zachytené to skoro nepostihnuteľné, čo tvorí podstatu obrazu.

Návštevníci výstavy majú jedinečnú možnosť uvidieť fotografie z najlepších predstavení a snímky výrazných osobností ruského baletu, a tak sa dotknúť večných hodnôt vytvorených vďaka vysokému umeniu tanca. Pri prehliadke expozície si divák môže vytvoriť predstavu o vývoji ruskej baletnej školy, ale najmä o jemnej a pravej kráse, o výške tohto mimoriadne náročného umenia.   

 

Compressed file Compressed file Compressed file Compressed file