Compressed file

V súčasnom svete je veda základom stabilného rozvoja a blahobytu  spoločnosti. Vplyv vedeckých poznatkov na život ľudí a na budúcnosť našej planéty je neoceniteľný.

Zároveň, stupeň informovanosti širokej verejnosti o najnovších vedeckých výdobytkoch a zainteresovanosť ľudí na zvyšovaní vlastných vedomostí má veľký vplyv na rozvoj samotnej vedy. V tejto súvislosti nadobúdajú veľký význam aktivity spojené s popularizáciou vedeckých poznatkov.

Agentúra Rossotrudničestvo má za úlohu napomáhať rozvoju medzinárodnej vedeckej spolupráce a oboznamovať zahraničnú verejnosť s úspechmi ruských vedcov. Preto zahraničné pobočky agentúry za účasti partnerov z radov ruských aj zahraničných vedeckých organizácií a fondov usporadúvajú podujatia osvetovej vedeckej činnosti.

Nižšie sa nachádza zoznam ruských internetových zdrojov s vedecko-populárnou tematikou, odborné fóra, vedecké časopisy, kde sa dajú nájsť tie najaktuálnejšie informácie o najnovších výdobytkoch a novinkách zo sveta ruskej vedy.

Наука и технологии Российской Федерации

Российская сеть трансфера технологий

Экспир

Наука из первых рук

Постнаука

Научная Россия

Кот Шредингера

«НАУКА и ЖИЗНЬ»

Популярная механика

Открытая Наука

Коммерсант Наука  

РИА Новости 

Чердак